0element (er)

Du har ingen varer i handlekurven.

Trenger hjelp?

Tlf. +45 82 13 69 75

Mandag-fredag, kl. 9:00 til 12:00

Product was successfully added to your shopping cart.
Topp kvalitet fra egen produksjon
Topp kvalitet fra
egen produksjon
Rask levering fra eget lager i Herning til hele Europa
Rask levering fra eget lager
  i Herning til hele Europa
9,4 på Trustpilot. Toppscore på Trustpilot
    9,4 på Trustpilot.
Toppscore på Trustpilot
Varemerkeregistret i Danmark og Europa
Varemerkeregistret i Danmark og Europa

customer service

Service og vilkår

Definisjoner
Partene i avtalen: "Kjøper" refererer til den fysiske person som virker hovedsakelig utenfor hans yrke, og ved å plassere en ordre for kettlebellshop gjør et bud på kjøp og levering av visse varer. Competitionkettlebells.dk brukes i følgende både den fysiske eller juridiske person som mottar ordrebekreftelse kjøpers ordre og selger varene bestilt, og nettstedet som varer presenteres og bestilt.

Produktinformation

Competitionkettlebells.dk avslørt nødvendige egenskaper for ytterligere informasjon eller spørsmål om eksisterende informasjon vennligst kontakt oss

her. 

  
Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner, NOK, og er excl. 25% dansk moms.

DANKORT Dankort Danskudstedt Transaktionsbeløb kr. 0,00 - 50,00 pålægges kr. 0,70
Transaktionsbeløb kr. 50,01 - 100,00 pålægges kr. 1,10
Transaktionsbeløb kr. 100,01 - 500,00 pålægges kr. 1,39
Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,00 % af beløbet
Visa/Dankort Visa/Dankort Danskudstedt Transaktionsbeløb kr. 0,00 - 50,00 pålægges kr. 0,70
Transaktionsbeløb kr. 50,01 - 100,00 pålægges kr. 1,10
Transaktionsbeløb kr. 100,01 - 500,00 pålægges kr. 1,39
Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,00 % af beløbet
eDankort eDankort Danskudstedt Transaktionsbeløb kr. 0,00 - 50,00 pålægges kr. 0,70
Transaktionsbeløb kr. 50,01 - 100,00 pålægges kr. 1,10
Transaktionsbeløb kr. 100,01 - 500,00 pålægges kr. 1,39
Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,00 % af beløbet
MASTERCARD Mastercard Danskudstedt 1,50 %af transaktionsbeløbet
Maestro Maestro Danskudstedt 1,50 %af transaktionsbeløbet
VISA Visa Danskudstedt 1,50 %af transaktionsbeløbet
VISA ELECTRON Visa Electron Danskudstedt 1,50 %af transaktionsbeløbet
AMEX American Express Danskudstedt 1,25 %af transaktionsbeløbet, min. kr. 0,70 pr. transaktion
MASTERCARD Mastercard (udenlandsk) Udenlandsk udstedt 2,90 %af transaktionsbeløbet
Maestro Maestro (udenlandsk) Udenlandsk udstedt 2,90 %af transaktionsbeløbet
VISA/ELECTRON Visa/Electron (udenlandsk) Udenlandsk udstedt 2,90 %af transaktionsbeløbet
AMEX American Express (udenlandsk) Udenlandsk udstedt 3,75 %af transaktionsbeløbet, min. kr. 1,95 pr. transaktion
JCB JCB Udenlandsk udstedt 3,75 %af transaktionsbeløbet, min. kr. 1,95 pr. transaktion
Indløser::   PayPal Express Korttype Beregning af transaktionsgebyret
PayPal Express Checkout PayPal Udenlandsk udstedt Pålægges kr. 2,60 + 3,40 %af købsbeløbet
Indløser::   MobilePay Korttype Beregning af transaktionsgebyret
MobilePay MobilePay Danskudstedt N/A

Bestilling

Kjøpersordreforvarer fra Competitionkettlebells.dk utgjør ikke en bindende avtale,men et bindende tilbud om åkettlebellshopå kjøpe varengittevilkår.Enbindende avtalemellomkjøper ogCompetitionkettlebells.dkerbarekonkludertnårCompetitionkettlebells.dkgjennom en ordrebekreftelseaksepterekjøpers tilbud.

Levering

Vi sender med fraktselskapet og Competitionkettlebells.dk ikke gå god ikke for eventuelle transportskader som riper, bulker, rust, etc.. Vi leverer pakker og paller for store forsendelser. Varene er levert til den oppgitte adressen, og levert til kundens ansvar uten kvittering, hvis det ikke er noen hjemme på adressen. Elementer er bare garantert gitt på bakkenivå. Ved mislykket levering for eksempel. i boligblokker, kjøperen selv hente varene utpekte børs. Competitionkettlebells.dk ikke gå god ikke for noen. tyveri eller lignende etter levering uten bekreftelse. Forventet levering av bestillingen i løpet av ca. 3 virkedager. Levering er ventet umiddelbart etterpå, men merk at kjøpsloven gir oss 30 dager å levere.

Betaling

Kredittkortinformasjonen du skriver inn når du kjøper varer vil bli sendt direkte til PBS i kryptert form (SSL) som bare du og PBS kan lese. Det er ingen andre ser eller lagrer informasjon om deg. Competitionkettlebells.dk kan du betale med Visa-kort, Visa Electron, Pay Pal, Master Card eller American Express, er kortet data sikret av en PBS godkjent betaling gateway. For kjøp med et kredittkort beløp er trukket fra din konto så snart varen fra vårt lager.
 
Risikoen for tap eller forringelse

På den tiden dade bestiltevarene er sendt(IncotermsEXW),risikoen for atde bestiltevareneer ødelagtellerskadet på grunn avtilfeldigheter,til kjøperen.

Klager

Kettlebells erhelstøptog har ingensamlinger.Kettlebellstøpejernersandstøpt,og detkan være mindreoverflatedefekter/omarbeiding avkettlebell.Kettlebeller malt,og det kan væresmå riper påoverflaten.Detkanikke være noenklager pånoen avdisse reservasjoner.Skal være annonsertmå gjøresper postved mottak avkettlebell.Competitionkettlebellser laget av stål, oger satt sammenved hjelp av sveising.

Garantien dekker ikke feil eller skader som direkte eller indirekte er forårsaket av feil bruk, dårlig vedlikehold, vold eller innbrudd. Faktura må fremvises til Competitionkettlebells.dk i bruken av kravet.

Klager på skreddersydde produkter

Vær oppmerksom på atgravert ellerskreddersydde elementerikkekan returneres, med mindreårsakenutførelse.Dermed erdetpå egen risiko,hvis deterstavefeilogfeil målhvisdette har skjeddved bestilling.

Ansvarsfraskrivelse

Competitionkettlebells.dkhargjort det enkeltfor degårelevantinformasjonpå andre nettstedervialenker.Disse nettstedeneerutenforkontrollCompetitionkettlebells.dk.Derfor kanviikke holdesansvarligfor innholdet pådisse sidene.

Detaljer av de varene som er bestilt fra disse nettstedene er ikke inkludert i beskrivelsen av varene i avtalen mellom kjøper og Competitionkettlebells.dk.

Selger er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av de bestilte varene kommer sent til kjøperen, eller de bestilte varene er defekte når forsinkelser eller mangler som skyldes kjøperen handling eller unnlatelse, eller forhold som er utenfor kontroll Competitionkettlebells.dk slik som krig, opprør, borgerlige uroligheter, brann, statlig innblanding, beslag, valutarestriksjoner, arbeidskonflikter av noe slag, inkludert streik og lockout, eller lignende. Competitionkettlebells.dk kan heller ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader ved bruk av produkter kjøpt fra Competitionkettlebells.dk.

Returer

Varsler kunden Competitionkettlebells.dk at klienten har beklaget sin kjøpet innen 14 dager etter levering, refundere Competitionkettlebells.dk beløpene mottatt varene har blitt returnert fortsatte feil. Tilbakebetalingen skal være maks. 30 dager etter at varen er mottatt. Men ikke av skreddersydde produkter, se nedenfor * Klager på skreddersydde elementer. Returnert varer UFRANCO eller COD vil ikke bli akseptert. Når du returnerer, kan du kontakte oss for å få en returseddelen. Du bør sende produktet godt pakket - sammen med en kopi av fakturaen og skriv tydelig at du ønsker å utøve sin rett til avbestilling, og at du derfor ønsker å gjenopprette prisen. Du kan ikke annullere kjøpet ved å nekte å motta forsendelsen.

Subject

Competitionkettlebells.dkforbeholder segretten til å endreog oppdatere deregler ogvilkår som gjelder fordette området.Deterderforviktigat du holderdeg informertom eventuelle endringer.

Personvern

Competitionkettlebells.dkvetatdu bryr deghvordaninformasjonom degblir brukt og delt,ogvisetter pris på dintillit til atvivilbehandledemkonfidensielt.Denne innkallingenbeskrivervåre retningslinjer for personvern.Ved å besøkeCompetitionkettlebells.dk, aksepterer duderetningslinjer som beskrevetnedenfor.

Hvilke data collector Competitionkettlebells.dk i?

Informasjon om kunder hjelper oss med å tilpasse og kontinuerlig forbedre handleopplevelsen Competitionkettlebells.dk. Nedenfor er beskrevet hvilke opplysninger vi samler inn.

Informasjon du gir oss:

Vi mottar og lagrerall informasjon du oppgirpå våre nettsidereller på annen måte. Du kan velge ikke ågi visse opplysninger, men det vil avskrive opp for å dranytte av mange avvårefunksjoner. Vi bruker informasjonendu girtil slikeformål som å svarepå dine forespørsler, tilpasse fremtidige shopping besøk for deg, forbedre våre butikker, og kommunisere med deg.

Automatisk informasjon:

Vi mottar og lagrervissetyper informasjon nårdu er i kontaktmedoss.Foreksempel,som mange andre,bruker vi"cookies",ogvimottar forskjelligeopplysningernårwebleseren dinCompetitionkettlebells.dk.Nederst pådennesiden for å seeksempler påden informasjonenvi samler inn.Enrekke selskaper tilbyrverktøy for åhjelpe deg åbesøkewebområderanonymt.Det vilselvsagthindreross frapersonligerfaring påCompetitionkettlebells.dknårviikkekankjenne deg igjen,menvi vil at duskal vite atde eksisterer.

E-postkommunikasjon:

Hvisduikke ønskeråmotta nyhetsbrev ellerannenpost fraoss,vennligst skrivdin kontoog melde degnyhetsbrev ogvarslinger.

Hva om Cookies?

Cookies er alfanumeriske "identifikatorer" som vi overfører til datamaskinens harddisk via nettleseren som gjør at systemet vårt å gjenkjenne nettleseren din og å tilby funksjoner som automatisk pålogging og permanente handlekurver så du kan lagre varer under flere besøk. Nettleseren din er i stand til å håndtere informasjonskapsler på flere måter, blant annet helt utelukke bruken. Men cookies er å dra full nytte av fasilitetene som kettlebellshop og vi anbefaler derfor at du tillate bruk av cookies i en eller annen form.

Har Competitionkettlebells.dk den innsamlede informasjonen?

Informasjon omvåre kunder er enviktigdelav vår virksomhet,ogvivil ikke selgeeller byttemedandre.Vi baredelekundeinformasjon medvårepartneresomkettlebellshopegen ellererendel av.

Sist anmeldt

competitionkettlebells.dk bytteforhold

, anmeldt d. 1. Marts 2014. - Kettlebellshop.dk, Industrivænget 12, 7400 Herning, Denmark.